Igår predikade jag om Ester i pingstkyrkan. Estersbok handlar om tiden under storkungen Xerxes I (ca480-460). Persien var ett enormt rike under denna tid och den största maktfaktorn i regionen.
Här kommer en mycket kortfattat sammandrag.

1 Låt inte dina omständigheter stoppa dig. Ester hade inga naturliga förutsättningar att bli drottning. Hon var föräldralös, av judisk börd, hennes farföräldrar blev bortförda från Israel till Babel.

2 Lyssna till Jesus, om Gud är med dig spelar det ingen roll om världen är emot dig.
Ester fick favör med både människor och kungen. Hon gjorde inte sin egen vilja utan precis som kungens hovman rekommenderade. Och hon fick också kungens favör.

3 Du är satt där du är av Gud, och fått position och öppningar, nyttja det till Guds ära.
När provinsledaren Haman utfärdade en befallning att döda judarna så fick Ester tillfälle att utnyttja sin position som drottning.

4 Det kan storma även om Jesus är med i båten. Ester visste att hon kunde få plikta med livet om hon gick inför kungen utan att han själv kallat på henne. Ester gick ändå och blev benådad från döds straffet.

5 Bara den som själv är fri kan befria andra. Ester lydde Gud och var sedan i position som drottning att hjälpa hela sitt folk.