20130303-121726.jpg
Birger Skoglund predikade.
Gud vill föra er upp på en högre nivå.
Han berättade om en stad i Finland där de fått väckelse. De var ca 500 och är idag ca1500
Predikan är svår att återge då den präglades av vittnesbörd, uppmuntran och profetiska tilltal.
Här kommer några av de ord som sades av Birger:

Unga profeter skall stå upp i församlingen.
Gud säger vi skall växla upp och därmed komma upp på en högre nivå.
Vi skall komma upp på en högre nivå på det ekonomiska.
Att få god ekonomi för att kunna nå skaror av ungdomar som är i nöd.
En uppväxlad nivå av gudsfruktan i församlingen.
En högre nivå vad det gäller skörden.
Gud växlar upp i ledarskapet.

Det är spridda ord men mötet hade en stark prägel och profetisk ton.
Vi skall sätta vår tro till detta och söka Gud för att Gud skall fullborda det han sagt.