(null)
Kefas ledde musiken och Maria s ledde mötet. Vår pastor Thomas Henning predikade med en titel ”din tro har hjälpt dig”

Tomas inledde med berättelsen: Den blinde vid Jeriko
Luke 18:35-43 När Jesus närmade sig Jeriko, satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi, och då ropade han:”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!”De som gick främst sade åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer:”Davids son, förbarma dig över mig!”Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?”Han svarade:”Herre, gör så att jag kan se.”Jesus sade till honom:”Du får din syn. Din tro har frälst dig.”Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

Vi behöver förstå att vår tro hjälper, det gäller inte bara under och mirakler.
En allmän trosor inte är på Jesus räcker inte ända fram, men tron på Jesus räcker ända fram. Tron på dig själv har samma brister som dig själv, bara tron till den evige och den allsmäktige räcker hela vägen.