Denna söndag predikade Thomas Henning utifrån Jes9:2-
Thomas talade om profetior i Gt om Jesus. Jesus är ljuset i mörkret. Världen är i mörker, vi märker av detta mörker i våra egna liv på olika sätt genom ondskan, sjukdomar och betryck.
Men just de som lever i mörker skall se ett stort ljus. Ljuset övervinner alltid ljus. Mörker är frånvaro av ljus. Jesus är världens ljus men behöver tändas i våra hjärtan.