Veronika med team ledde musiken och sången. Det var parentation för 

Thomas Henning predikade och utgick ifrån:

Apg2:41-47 De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. 

De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

I en kort mening kan man nog sammanfatta predikan; Det är viktigt med den lilla kristna gemenskapen i hemmen med kärlek och en hängiven andlig gemenskap.