20130901-122456.jpg
Vår härliga kör Kefas sjöng i starten av mötet, dan ledde mötet och Anton och Johanna tog med barnen som fick gå till söndagskolan innan predikan började.
Thomas Henning predikade med start ur:
Ef 2:1-10 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Thomas talade lite om att man ibland tycker att en förskjutning skett i kristenheten. Men samtidigt står de gamla kristna grunderna fast. Och så talade Tomas fortsatt om några huvudpunkter som står fast.

1 Frälsningen är fortfarande lika viktig. Den dubbla utgången gäller, det finns bara en en väg till Gud, och det är genom Jesus.

2 En personligt mottagande behövs, dvs tro och bekännelse. Det Jesus gjort gäller alla och ett verk för alla men han behöver tas emot.

3 Vandring i tro och lydnad. Ständigt beroende av Guds nåd. Ett kristet liv är ett liv i helgelse.

4 I frälsningen är jag barn till Gud. Barn är vi oavsett om vi ibland beter oss illa medveten eller omedvetet. Men det ger oss ändå inte någon öppning att synda på nåden.(den djupa viljan/längtan/övertygelsen är avgörande)

5 Jesus kommer tillbaka.

Thomas predikade, -”detta predikade jag för 30år sedan men i stora drag står jag fast i samma tro och lära.”