IMG_5970-0.JPG
Idag var det möte i Floby med predikant Tommy Dahlman, sångare och musiker Emilia Lindberg släkt med Målle och Nenne Lindberg.
Tommy Dahlman pratar utifrån vårt arv av Lewi Pethrus som är Pingströrelsens grundare, som korades till en av 1900talets mest inflytelserika personer. Fast egentligen talade han mest om arvet dvs hade Pethrus rätt som satsade allt på att nå ut med evangeliet ut på alla arenor.
Sedan går Tommy igenom apostlagärningarna och visar hur Jesus lärjungar står på olika arenor i samhället som areopagen, Rom etc för att förkunna och förmedla evangeliet. Evangeliet sprids till kungar, drottningar, finansministrar och t.o.m till kejsaren. Tommy avslutar med att läsa Filiperbrevet 4:21-22 där Paulus hälsar till de kristna i Kejsarens hus.
Lärjungarna spred evangeliet i den första tiden ända upp till kejsaren.
Kontentan av förkunnelsen måste bli att… Ja han hade rätt och följde i lärjungarna fotspår precis på samma sätt som apostlagärningarna beskriver.
Efter första delen av Tommys förkunnelse tänds tron för att evangeliet har en kraft som tar det överallt. Det inspirerar för att våga ta det ut på ”torgen”

Under del2 talar Tommy bl.a om hur Lewi startar en megakyrka i Stockholm som är utan skuld vid första mötet. Lewi startar under ganska hög ålder Ibra, och sedan LP för missbrukare, dagen och ett politiskt parti. Lewi predikade in i det sista, vi hög ålder mot abort, alkohol etc. Dessutom var Lewi öppen för att andens vid blåste över andra kyrkor och samfund och ville enligt Tommy att Pingströrelsen inte skulle vara ett samfund utan påverka andra över alla gränser.
Under den sista delen talade Tommy inspirerande och mer konkret om Lewis liv. Men det var inte nostalgi utan kopplades till oss på ett bra sätt tycker jag.

IMG_5968-0.JPG

IMG_5969-0.JPG