Covid-19/Corona

Med anledning av Covid-19/Corona

Uppdaterad information 27/3 med anledning av Covid-19/Corona

 

Utvecklingen kring virussituationen eskalerar och får breda konsekvenser i det svenska samhället. De nya direktiv som meddelats idag från statsminister Stefan Löfven och Folkhälsomyndigheten om att förbjuda folksamlingar över 50 personer får konkreta effekter på vår verksamhet.
  • Så länge denna restriktion gäller kommer vi inte samlas till gudstjänster på söndagar. Under denna period spelar vi in gudstjänster som finns att se på vår hemsida samt vårt Facebook-konto på söndagarna. Det blir annorlunda, men vi gör det bästa möjliga av situationen och hoppas att ni vill fira gudstjänst med oss även om vi inte kan ses rent fysiskt. 
  • Vardagskyrkan på onsdagar har de senaste veckorna, när riskgrupperna avstått från att komma utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv, samlat så begränsat med personer att vi har marginal till de 50. Därför fortsätter de samlingarna tills vidare, dock utan matgemenskap.
  • Second Hand-butiken har stängt i morgon lördag. Vi behöver tänka till kring om den verksamheten kan fortsätta och hur den i så fall kan anpassas så att vi tar ansvar. Beslut om det fortsatta öppethållandet tas i början av vecka 14.   
  • Beslut angående nästa helg barn- och tonårsverksamhet återkommer vi till efter helgen.
  • Observera att denna information gäller tills vidare och kan komma att ändras utifrån nya direktiv och riktlinjer, i så fall uppdaterar vi här på nytt.
    Angående de vägval och beslut som vi måste ta nu så ber vi om förståelse och största möjliga välvillighet i tolkning och reaktion. Det är en unik och komplicerad situation som vi försöker göra det bästa och klokaste i. 
Vi känner sorg över att vår verksamhet måste begränsas och anpassas, men känner ännu mer sorg över utvecklingen i vårt land och lider med dem som kämpar för sina liv eller de som sörjer sina nu avlidna anhöriga. Likaså känner vi med alla som nu fylls av oro och ängslan. Vår bön är att all trösts Gud ska bli tydligare än någonsin förr, både hos oss som folk och som enskilda, och vi ber att vi som församling ska få vara med i det uppdraget. Vi önskar vara till hjälp och nytta i en tid som denna, både för varandra och andra. 
 Till sist, några allmänna råd för att undvika smitta och hålla sig informerad:

 

* En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
* Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
* Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
* Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!
Epost

info@pingstkyrkan.nu

Ring

Expedition 0515-809 80
Second Hand 0515-809 22

Besöksadress

Pingstförsamlingen i Falköping
Odengatan 46
521 41 Falköping

Swish

123 059 1826

bankgiro

Församlingskassa: 470-0720
Byggfond: 297-0317