På Trettondagsafton har vi traditionsenligt först gudstjänst 14:00 sedan ett årsmöte. Möte leddes i år av Dan Hovskär. Musiken stod David ström och Veronica Lorentzon för. Kennert Thoresen ledde församlingen i nattvarden.
Henning predikade över texten:
1 Kor 3:10-17 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.

Efter gudstjänsten var det fika med en smörgås, rulltårta, pepparkaka och kaffe.
Efter kaffet 16:00 började årsmötet som leddes av Thomas Henning. Detta är enda mötet vi har som är internt för medlemmar. Då går vi bla igenom verksamhet och ekonomi för året som varit. Det som kan sägas så här allmänt är att det är genomgående mycket positivt både verksamheterna och ekonomin.