Mötet inleddes med 15min lovsång och bön av Veronica, Maja och david. Sedan ledde Ulla Martinsson möte med hjälp av sångskatten som sjöng flera sånger.( se bilder)

20130421-120823.jpg
Barnen fick höra om emmausvandrarna som de skulle berätta mer om på söndagskolan.

Thomas Henning predikade och började med texten Fil2:12-30.
Vi är visserligen nya skapelser i Kristus (2kor5) men vi måste ändå arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan.

Vi behöver också arbetat med gemenskapen. Vi behöver intressera oss för andra och inte bara vara intresserade av att få andra intresserade för oss.
Utveckla din förmåga att känna med andra människor.

20130422-155142.jpg