anställda

Carl-Henric Jaktlund

Föreståndare
0761760035
carlhenric@pingstkyrkan.nu

Veronica Lorentzon

Musikpastor
0761760031
veronica@pingstkyrkan.nu

Linda Andréasson

Pastor
0761760036
linda@pingstkyrkan.nu

Maria Jansson

Administration & Uthyrning
0761760033
info@pingstkyrkan.nu
konferens@pingstkyrkan.nu

Johannes Hasslekvist

Ungdomspastor
0761760030
johannes@pingstkyrkan.nu

Per Moensjö

Föreståndare Second Hand
0515-809 22
secondhand@pingstkyrkan.nu

Maria Forsström

Barnledare
0761760034
maria@pingstkyrkan.nu

Carl-Henric Jaktlund

Föreståndare carlhenric@pingstkyrkan.nu

Linda Andreasson

Pastor
linda@pingstkyrkan.nu

Johannes Hasslekvist

Ungdomspastor
johannes@pingstkyrkan.nu

Maria Forsström

Barnledare
maria@pingstkyrkan.nu

Veronica Lorentzon

Musikpastor
veronica@pingstkyrkan.nu

Maria Jansson

Administration & Uthyrning
info@pingstkyrkan.nu
konferens@pingstkyrkan.nu

Per Moensjö

Föreståndare Second Hand
secondhand@pingstkyrkan.nu