20140323-114033.jpg
Efter att vi tittat på tv-gudstjänsten gick vi till kafét för att lyssna till Thomas Henning som talade om den helige ande. Alla andakter under de fyra tv-gudstjänster handlar om alpha kursen som man kan anmäla sig till.

Denna gång pratade Thomas bl.a. om att Gud är treenig fader son och ande. (Detta är det man brukar säga är det signifikanta för kristen tro, till skillnad mot sekter etc.) Och att alla som tagit emot Jesus också har anden men kan behöva döpas dvs komma i funktion i den helige ande.