Oscar talar om relationer på upptakten.

 • Relationer formar dig till den du är.

  Du är en lem i en kropp

 • Relationen men människor kan aldrig skiljas från relationen till Gud.

  Djävulen söndrar men Gud enar.
  Vi bör inte dela upp/splittra.
  Vi måste leva i enhet och kärlek om vi samtidigt säger oss älska Gud

 • Relationer räddar världen.

  Bli en god vän. Vi behöver bli vän med människor. Äkta kärlek till våra medmänniskor.

 • 20120908-110323.jpg