Avtackning för Tomas Jonsson

Denna söndag predikade Tomas Jonsson som också avtackades efter ca8år som ungdomspastor i församlingen. Tomas förblir medlem i församlingen och aktiv i verksamheten på olika vis. Tomas predikade bl.a. om att hungra efter mer. En växande församling är en hungrig...