Familjär midsommar på Nyhem

Att fira midsommar på nyhem tillsammans med tusentals andra troende i en kärleksfull miljö är verkligen härligt. Det inger också hopp för framtiden att se hur några afghaner från flyktingboemdet på nyhem får hjälpa till och få lite mening med tillvaron. Ofta är nog...

Nyhem

Nu pågår Nyhem och just idag 10:00 predikar bl.a. Norska predikanten Egil Swartdahl. Samtidigt pågår flera barn och ungdomsmöten. Under tre år kommer temat vara tro, hopp och kärlek. Denna vecka är det kärlek och följande år blir det hopp och tro. Under...

Sommarfest

Idag var det sommarfest dvs avslutning av söndagsskolan.  Det var massor av både vuxna och barn som medverkade. Aktiviteter utomhus med bungeerun, rock’n’roll och korvgrillning etc

Förvaltarskap 

Ett lovsångsteam ledde oss i musik och sång. Hanna Agnesson började med att  läsa ur luk19:12-27 med liknelsen om punden, en liknelse om förvaltarskap. Liknelsen handlar om två tjänare som förvaltade det som de hade fått och gjorde ett gott job. Den tredje gjorde...

Predikan om Korset

Idag hade vi besök av Stefan salomonsson från Huskvarna. Han predikade om korset utifrån Luk23. Tre personer hängde på korset den dagen Jesus korsfästes. Alla hängde där pga synden, en var bruten och bad om en tanke men fick en plats i himlen. En var obruten och...