Vi är världens salt -Marshal

Idag hade vi besök från en predikant från Kuba, Gilbert Marshal.  Han predikade primärt utifrån Matteus kapitel 5. Matt5:13-16Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas...