De kristna hemmen 

Veronika med team ledde musiken och sången. Det var parentation för Thomas Henning predikade och utgick ifrån:Apg2:41-47 De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. De höll troget fast vid...