Årsmöte 2015

På Trettondagsafton har vi traditionsenligt först gudstjänst 14:00 sedan ett årsmöte. Möte leddes i år av Dan Hovskär. Musiken stod David ström och Veronica Lorentzon för. Kennert Thoresen ledde församlingen i nattvarden. Henning predikade över texten: 1 Kor 3:10-17...