Helgestam och sångskatten

Ingemar började predikan med att ta lite negativa rubriker ur tidningen och nyheterna. Våldet, katastrofer och sjukdomar kommer fram mycket i media idag. Men det finns andra nyheter, som vi också behöver för att klara dessa dåliga nyheter Men bibeln kommer med goda...

Dahlman och Lindberg i Floby

Idag var det möte i Floby med predikant Tommy Dahlman, sångare och musiker Emilia Lindberg släkt med Målle och Nenne Lindberg. Tommy Dahlman pratar utifrån vårt arv av Lewi Pethrus som är Pingströrelsens grundare, som korades till en av 1900talets mest inflytelserika...

Växthusgudstjänst

Växthuset höll i gudstjänsten och gjorde bl.a. ett drama om Sackeus. Barnen, Lasse och Hanna spelade och sjöng. Alla barn fick russin medan Veronika predikade för barnen.