Hösten drar igång på allvar!

Nu drar hösten igång på allvar. Verksamheterna har startat up några startar upp i veckan som kommer. Konfirmation blir belagd till Floby på tisdagar pga att de flesta anmälda är Flobybor från deras arbete ”Gött häng”. HeavelyJoy har kört igång på...