Andakt om anden!

Efter att vi tittat på tv-gudstjänsten gick vi till kafét för att lyssna till Thomas Henning som talade om den helige ande. Alla andakter under de fyra tv-gudstjänster handlar om alpha kursen som man kan anmäla sig till. Denna gång pratade Thomas bl.a. om att Gud är...

Extra öppet i butiken!

Sista torsdagen i varje månad kommer vi att öppna dörrarna för er som inte vill trängas eller för er som bara vill gå in och fynda. Vi kommer att ha öppet 10:30-14:00 Lägg dessa datum på minnet: 27 mars 24 april 22 maj Välkomna...