Nicklas Piensoho

Ett lovsångsteam från åsarp/kinnarp ledde församlingen i lovsång. Piensoho predikade ett uppmuntrande budskap om att Gud redan verkar i människors liv i Falköping. Gud verkar i människor redan innan vi möter dem. Vi är bönesvaret på redan bedda böner. Våga tro att du...

De gamla grundvalarna står evigt fast!

Vår härliga kör Kefas sjöng i starten av mötet, dan ledde mötet och Anton och Johanna tog med barnen som fick gå till söndagskolan innan predikan började. Thomas Henning predikade med start ur: Ef 2:1-10 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era...