Thomas Jonsson i Floby

En härligt uppmuntrande predikan i Floby av Thomas Jonsson från Göteborg.
Han tog upp tre punkter:

1Det tar tid!
Låt det Gud vill ske i sin tid. Det är bättre att det sker i den rätta tiden än före sin tid.
Jesus började sin tjänst i öknen.
Omständigheterna bestämmer inte den rätta tiden.

2Vägen är inte alltid rak.
Gud kan ta en i motsatt riktning innan vi går i rätt riktning.

3Vi kommer att misslyckas på vägen.
Vägen till framgång går via misslyckande.
Jorden går inte under.

Arbeta på er frälsning!

Mötet inleddes med 15min lovsång och bön av Veronica, Maja och david. Sedan ledde Ulla Martinsson möte med hjälp av sångskatten som sjöng flera sånger.( se bilder)

20130421-120823.jpg
Barnen fick höra om emmausvandrarna som de skulle berätta mer om på söndagskolan.

Thomas Henning predikade och började med texten Fil2:12-30.
Vi är visserligen nya skapelser i Kristus (2kor5) men vi måste ändå arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan.

Vi behöver också arbetat med gemenskapen. Vi behöver intressera oss för andra och inte bara vara intresserade av att få andra intresserade för oss.
Utveckla din förmåga att känna med andra människor.

20130422-155142.jpg

Visheten och kunskapens gåvor

I söndags hade vi besök av Leif Tholin som predikade om kunskapens och vishetens gåvor ur första korintetbrevet12:4-11

Vishetens ord
I 1kung3 ber kung Salomon Gud om vishet och får allt annat också
Jes11:3 profetia om Jesus som har vishetsande.

Kunskapens ord
Matt16:13 Petrus får uppenbarelse om att Jesus är Messias.
I Danielsboken kapitel 2 fick Daniel kunskap om kungens dröm och rädda sig själv och sina landsmän samt många andra.

Leif berätta också flera vittnesbörd om hur Gud varit med honom och räddat honom under sin tid som bla predikant och taxichaufför. Mötet avslutades med en förbönsstund där många kom fram och vi bad tillsammans.