Thomas Jonsson i Floby

En härligt uppmuntrande predikan i Floby av Thomas Jonsson från Göteborg. Han tog upp tre punkter: 1Det tar tid! Låt det Gud vill ske i sin tid. Det är bättre att det sker i den rätta tiden än före sin tid. Jesus började sin tjänst i öknen. Omständigheterna bestämmer...

Arbeta på er frälsning!

Mötet inleddes med 15min lovsång och bön av Veronica, Maja och david. Sedan ledde Ulla Martinsson möte med hjälp av sångskatten som sjöng flera sånger.( se bilder) Barnen fick höra om emmausvandrarna som de skulle berätta mer om på söndagskolan. Thomas Henning...

Visheten och kunskapens gåvor

I söndags hade vi besök av Leif Tholin som predikade om kunskapens och vishetens gåvor ur första korintetbrevet12:4-11 Vishetens ord I 1kung3 ber kung Salomon Gud om vishet och får allt annat också Jes11:3 profetia om Jesus som har vishetsande. Kunskapens ord...