PG Eriksson

Söndagsmötet inleddes av Oscar och Rebecka Söderblad. Barnen medverkade genom både sång och dans. Det var parentation för Maj Abrahamsson som leddes av Hans Rudfeldt. PG Eriksson predikade med utgångstexten Luk24:13-35 Han utgick från en kort del ur denna tex där det...

3 förvandlade liv

Söndagsgudstjänsten inleddes av Ulla Martinsson och damkören. Carl-Henrik Jaktlund inledde söndagsskolan med att berätta om sackeus. Thomas Henning predikade och inledde med ett bibelord från Fil1:21-26 I Apg16 läser vi om Lydia, en affärskvinna som tog till sig Guds...

Växthusgudstjänst!

Idag var det dags för familjegudstjänst med växthuset. Veronica Lorentzon ledde mötet och hade ett musikteam till hjälp med musiken. Växthusbarn och söndagsskolebarn hjälpte till med sången. Efter mötet var det loppmarknad till förmån för...

En högre nivå

Birger Skoglund predikade. Gud vill föra er upp på en högre nivå. Han berättade om en stad i Finland där de fått väckelse. De var ca 500 och är idag ca1500 Predikan är svår att återge då den präglades av vittnesbörd, uppmuntran och profetiska tilltal. Här kommer några...