Ester

Igår predikade jag om Ester i pingstkyrkan. Estersbok handlar om tiden under storkungen Xerxes I (ca480-460). Persien var ett enormt rike under denna tid och den största maktfaktorn i regionen.
Här kommer en mycket kortfattat sammandrag.

1 Låt inte dina omständigheter stoppa dig. Ester hade inga naturliga förutsättningar att bli drottning. Hon var föräldralös, av judisk börd, hennes farföräldrar blev bortförda från Israel till Babel.

2 Lyssna till Jesus, om Gud är med dig spelar det ingen roll om världen är emot dig.
Ester fick favör med både människor och kungen. Hon gjorde inte sin egen vilja utan precis som kungens hovman rekommenderade. Och hon fick också kungens favör.

3 Du är satt där du är av Gud, och fått position och öppningar, nyttja det till Guds ära.
När provinsledaren Haman utfärdade en befallning att döda judarna så fick Ester tillfälle att utnyttja sin position som drottning.

4 Det kan storma även om Jesus är med i båten. Ester visste att hon kunde få plikta med livet om hon gick inför kungen utan att han själv kallat på henne. Ester gick ändå och blev benådad från döds straffet.

5 Bara den som själv är fri kan befria andra. Ester lydde Gud och var sedan i position som drottning att hjälpa hela sitt folk.

Söndagens predikan

Vi brukar ge någon liten kommentar om söndagens predikan. Ämnet också denna gång i min predikan var att lära känna Jesus. Men jag stannande särskilt inför ordet ambition. Paluas hade en stark ambition som var Jesuscentrerad. Viktigt med goda och stora ambitioner i livet men alltså betydelsefullt att de har Jesus i centrum. Vi kan ha ambitioner för vårt andliga liv. Var ivrig att bli fylld av Guds kraft me n glöm inte att i ambitionen för vårt andliga liv ingår också att räkna med lidanden.

David Ström med team stod för sången och ledde oss i både gamla och nya sånger.

Härlig bön

Halleluja gårdagens bön var kanon bra. Kul att så många ungdomar kom och var med. Tillsammans bygger vi Guds församling. Jag påminns om Fred Nymans vittnesbörd från Finland, där en församling fått en väckelse via bönesamlingarna. De blev platsen dit alla kommer och är med. Den kyrkan i Finland låg i en stad i ungefär vår storlek.
Kom och var med på onsdagsbönen. Låt den bli en plats där Gud blir synlig och levande. Vi ber för och med varandra, lovsjunger och ibland lite samtal.

Försvara och befästa

20130207-122429.jpg
I söndags predikade Fred Nyman ett starkt budskap om att predika evangeliet frimodigt i vår närhet. Han utgick ifrån Fil 1:3-11, där Paulus skriver om hur evangeliet ska befästas och försvaras. Det är vår uppgift att försvara och befästa evangeliet i vår närhet, i vårt land och i skapelsen. Han tog även med Rom 1:16, att evangelium är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Motstånd som kan komma som i Apg 4, men då ska vi följa deras exempel och be till Gud och förkunna evangeliet ännu mer frimodigt.

Det var en predikan som utmanade och uppmuntrade.