Alla generationer!

Denna söndag predikade Carl-Henrik Jaktlund. Han predikade kring generations frågan. Han utgick från 1Samuelsboken kapitel3. Samuel fick ett domsord över Eli och hans hus. Eli tog emot domsorden med orden ”Gud gör som han vill” Han talade om vikten att...

Ester

Igår predikade jag om Ester i pingstkyrkan. Estersbok handlar om tiden under storkungen Xerxes I (ca480-460). Persien var ett enormt rike under denna tid och den största maktfaktorn i regionen. Här kommer en mycket kortfattat sammandrag. 1 Låt inte dina omständigheter...

Söndagens predikan

Vi brukar ge någon liten kommentar om söndagens predikan. Ämnet också denna gång i min predikan var att lära känna Jesus. Men jag stannande särskilt inför ordet ambition. Paluas hade en stark ambition som var Jesuscentrerad. Viktigt med goda och stora ambitioner i...

Härlig bön

Halleluja gårdagens bön var kanon bra. Kul att så många ungdomar kom och var med. Tillsammans bygger vi Guds församling. Jag påminns om Fred Nymans vittnesbörd från Finland, där en församling fått en väckelse via bönesamlingarna. De blev platsen dit alla kommer och är...

Försvara och befästa

I söndags predikade Fred Nyman ett starkt budskap om att predika evangeliet frimodigt i vår närhet. Han utgick ifrån Fil 1:3-11, där Paulus skriver om hur evangeliet ska befästas och försvaras. Det är vår uppgift att försvara och befästa evangeliet i vår närhet, i...