Reflektion om mission

Min resa till Afrikas ger anledning till reflektion. Jag har alltid ansett att vårt förkunnande måste gå hand i hand med socialt hjälparbete. Om vi inte bryr oss om människans nöd så lyssnar man inte till budskapet om Jesus Kristus. Att predika Kristus för den som fryser eller är hungrig är inte lätt. Vår tro måste också få synas i barmhärtiga gärningar.

 

Men under besöket i Afrika insåg jag också att det finns en viktig sida till som vi måste ta med. Det är omsorgen om miljön och vår skapelse. Vi ser inte detta lika tydligt här hemma. Lite mer regn och högre medeltemperatur spelar inte en så avgörande roll. Men i andra sammanhang får miljöförstöringen stora och brutala konsekvenser. Jag såg hur mission faktiskt handlade om att bry sig om skapelsen. Man undervisade om hållbara odlingsmetoder, vikten av återplantering av träd så att inte öknen breder ut sig m.m. Jag upptäckte att mission och kristen förkunnelse behöver dessa tre dimensioner. Förkunna frälsning genom Jesus Kristus, göra barmhärtighetens gärningar för människor i nöd men också visa på vårt ansvar för hela Guds skapelse. Visar en bild på trädplantor och hur de på 15 år blir höga stora träd.

 

Första advent!

Traditionen säger att det är den mest välbesökta gudstjänsten i kyrkorna i Sverige. Om det stämmer vet jag inte men ofta är det välbesökt vilket det var även denna söndag.
Man kan nog säga att vi blandar tradition och nytt. Vi sjunger alltid några traditionella julsånger men kan ibland ha andra mer vanliga inslag eller ovanliga. Just ovanligt var det inslag vi såg denna första advent. Barn och ungdomar gjorde en så kallad ”flash mob”. En dans till en kristen låt spontant i bland stolarna och på scenen.

Det var också bibelutdelning till alla 10åringar som är med i församlingens verksamhet.

Thomas Henning predikade nyss hemkommen från Tanzania i Afrika. Hans fru Gunnel berättade om resan.

20121202-113622.jpg
Thomas predikan utgick ifrån följande bibelvers i:
Matt 21:1-11 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2 och sade till dem: ”Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. 3 Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka i väg dem.” 4 Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: 5 Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. 6 Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. 7 De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8 Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 9 Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! 10 Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: ”Vem är han?” 11 Folket svarade: ”Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen.”
Gudstjänsten avslutades med bön och förbön