NG Emma Jonson rösträtt

Emma predikade över den blinde Bartimeus hade dåliga förutsättningar. Men använde sin röst för att få Jesu uppmärksamhet. Vilket han också fick.

Reflektion om mission

Min resa till Afrikas ger anledning till reflektion. Jag har alltid ansett att vårt förkunnande måste gå hand i hand med socialt hjälparbete. Om vi inte bryr oss om människans nöd så lyssnar man inte till budskapet om Jesus Kristus. Att predika Kristus för den som...

Första advent!

Traditionen säger att det är den mest välbesökta gudstjänsten i kyrkorna i Sverige. Om det stämmer vet jag inte men ofta är det välbesökt vilket det var även denna söndag. Man kan nog säga att vi blandar tradition och nytt. Vi sjunger alltid några traditionella...